Академія є членом Асоціації Європейських поліцейських коледжів, учасником Конференції керівників вищих навчальних закладів поліції країн Центральної та Східної Європи, підтримує робочі зв’язки з міжнародними організаціями, освітніми закладами та поліцейськими установами багатьох країн.Академія надає освітні послуги з підготовки фахівців ступенів вищої освіти бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальностями «Право» та «Психологія». Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання за державним замовленням – для центральних органів виконавчої влади, а також фахівців у галузі права, психології – за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

В академії на денній та заочній формах навчається понад 15 тис. здобувачів вищої освіти. У її структурі − докторантура та аспірантура, навчально-наукові інститути, інститут післядипломної освіти та інститут кримінально-виконавчої служби, факультети, юридичний ліцей.

Національна академія неодноразово нагороджувалася найвищою відзнакою рейтингу «Софія Київська» і визнавалась кращим вищим навчальним закладом правоохоронного спрямування.

Освітній процес і наукову роботу забезпечують 38 кафедр та п’ять профільних наукових лабораторій, у яких працюють 50 докторів наук і професорів, 237 доцентів і кандидатів наук (докторів філософії). Серед науково-педагогічного персоналу: 7 академіків і членів-кореспондентів галузевих академій наук України, 9 заслужених працівників освіти та науки, 11 заслужених юристів України, 7 заслужених майстрів спорту, 2 заслужених тренери України, 6 майстрів спорту міжнародного класу та 18 майстрів спорту.

Виконуючи наукові завдання МВС України, фахівці академії забезпечують реалізацію понад 200 актуальних прикладних тем, у тому числі з проблем реформування правоохоронної системи, правового та організаційного забезпечення діяльності Національної поліції, досудового розслідування, судової експертології, протидії злочинам, охорони публічного порядку і безпеки.

За зверненнями профільних комітетів Верховної Ради України та за ініціативою НАВС опрацьовуються проекти законів, а також урядових рішень, державних програм, відомчих нормативно-правових актів, в результаті чого підготовлено низку типових положень, інструкцій і настанов щодо вдосконалення управлінської діяльності в системі відомчої освіти. Надаються тлумачення, висновки й коментарі за запитами Конституційного та Верховного судів України, інших інстанцій.


За підсумками щорічних незалежних соціологічних досліджень НАВС підтверджує свій достатньо високий рейтинг − її неодноразово нагороджено авторитетною відзнакою «Софія Київська» та визнано кращим вищим навчальним закладом у правоохоронній системі.

Таким чином, поступово зміцнюючи свій потенціал відповідно до вимог МВС України, академія нині розвивається у всіх напрямах інноваційної освітньої діяльності та зарекомендувала себе як провідний науковий і методичний центр, базовий заклад для підготовки нової генерації правоохоронців.

Контактна інформація:
03035, м. Київ, площа Солом’янська, 1, тел. (044) 246-94-91; тел. приймальної комісії: (044) 520-06-66
Е-mail: post@naiau.kiev.ua
Веб-сайт: naiau.kiev.ua

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

18008 м.Черкаси,
вул. Смілянська, 86

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
nnizn_cher@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

телефон/факс
+ 38 (0472) 63 54 74

Приймальна комісія:

Приймальна комісія

+ 38 (0472) 63 54 74